Lồng Đèn Nhật Bản - DN vẽ 003

Mã sản phẩm: MSP1402
Giá: Liên hệ
Lồng Đèn Nhật Bản - DN vẽ 003 Lồng Đèn Nhật Vẽ Chủ đèn Phật Đản, Đèn Tết Cúng Phật.

Lồng Đèn Nhật Bản - DN vẽ 003
Lồng Đèn Nhật Vẽ Chủ đèn Phật Đản, Đèn Tết Cúng Phật.
Họa Tiết được vẽ lên đèn gia công theo đơn hàng.
1 số s/p Lồng đèn nhật vẽ họa tiết chủ Tết Phật Đản

phat d1 phat 13 phat 12
phat 15 phat 14 phat 11

phat 6 phat 10 phat 9

phat 8
Xem thêm